Regulamin

Regulamin sklepu DuzeJestPiekne.PL

 

Regulamin

Ważny od 2014-12-25

§1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144poz. 1204 z późn. zm.) przez DuzeJestPiekne.pl.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

§2. Informacje o podmiocie prowadzącym Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl
1. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl prowadzony jest przez firmę:
  Vanessa-plus Halina Jakutowicz z siedzibą w Warszawie, 01-496, przy ul.Rodła 1/2, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 527-015-54-71.
2. W przypadku gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl rozumie się przez to prawa i obowiązki firmy  Vanessa-plus Halina Jakutowicz.
3. Korespondencję elektroniczną skierowaną do Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl można wysyłać na adres poczty elektronicznej email: sklep@ DuzeJestPiekne.pl

§3. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia
1. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży odzieży za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu serwisu http://www. DuzeJestPiekne.pl(„Usługi”).
2. Podstawowym warunkiem skorzystania z Usług jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z serwisu http://www. DuzeJestPiekne.pl.

§4. Składanie zamówienia
1. Aby dokonać zakupu towaru w Sklepie Internetowym DuzeJestPiekne.pl konieczne jest złożenie zamówienia przy użyciu serwisu http://www. DuzeJestPiekne.pl. Złożenie zamówienia polega w szczególności na:
a. wskazaniu rodzaju i ilości zamawianego towaru, 
b. podaniu danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności pełnych danych adresowych i kontaktowych w tym adresu email,
c. wybranie sposobu płatności,
d. wybranie sposobu dostarczenia towaru.
2. Klient składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
3. potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zamówienia dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta emaila z adresu sklep@DuzeJestPiekne.pl

§5. Realizacja zamówienia
1. Z zastrzeżeniem ust. 7 rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl prawidłowo złożonego zamówienia. 
2. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego zamówienia Klient jest o tym fakcie informowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych, w emailu wysłanym do Klienta z adresu sklep@DuzeJestPiekne.pl lub telefonicznie. W takim przypadku Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia. 
3. Z zastrzeżeniem ust. 5 wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl informacji o dokonaniu płatności za towar oraz skompletowaniu zamówienia. W przypadku gdy jedno zamówienie zawiera więcej niż jeden towar, termin wysyłki liczony będzie zgodnie z opisem towaru,którego termin wysyłki jest najdłuższy. 
4. Informacja o dokonaniu płatności za towar otrzymywana jest w przypadku płatności na rachunek bankowy poprzez uznanie rachunku bankowego Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl wskazanego w serwisie DuzeJestPiekne.pl.
5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem wysyłka towaru następuje niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia. W przypadku gdy jedno zamówienie zawiera więcej niż jeden towar, termin wysyłki liczony będzie zgodnie z opisem towaru, którego termin wysyłki jest najdłuższy. 
6. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w zamówieniu. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9-17.
7. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
1. otrzymania po wysłaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia emaila zwrotnego z informacją, iż email potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
2. otrzymaniu nieprawidłowo złożonego zamówienia,
3. otrzymaniu zamówienia, którego dane wskazują na fakt, iż zawarte w nim informacje są nieprawdziwe lub zamówienie zostało złożone dla pozoru lub pod wpływem błędu,
4. braku możliwości kontaktu z Klientem w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 6,
5. jeśli Klient dokonał wyboru jednej z form płatności, o których mowa w ust.4, nie otrzymania przez Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl informacji o dokonaniu płatności, w sposób, o którym mowa w ust. 4 w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia,
6. jeśli Klient dokonał wyboru płatności za pobraniem i nie odebrał przesyłki od listonosza lub kuriera.
8. Klient może wycofać złożone zamówienie przez wysłanie emaila na adres sklep@DuzeJestPiekne.pllub kontakt pod numerem +48602251874. Anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy w chwili otrzymania emaila towar nie został wysłany do Klienta.
9. W każdym przypadku, gdy Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl nie realizuje zamówienia a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 10 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
10. Klient jest każdorazowo informowany o wysyłce zamówienia emailem wysłanym przez Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl.

§6. Ceny i rachunki
1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym DuzeJestPiekne.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Do ceny zamawianych towarów doliczane są koszty przesyłki. W każdym zamówieniu, przed jego wysłaniem znajduje się informacja o całkowitej kwocie jaką Klient zobowiązany jest zapłacić z tytułu zakupu i dostarczenia towaru.
3. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
4. Zmiana ceny towaru nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do sklepu internetowego DuzeJestPiekne.pl przed zmianą ceny w serwisie internetowym DuzeJestPiekne.pl.
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon.
6. Paragon jest dostarczany Klientowi wraz z zamówionym towarem.

§7. Płatności
1. Płatności za złożone zamówienia mogą być dokonywane w następujących formach:
a. Poprzez wpłatę na rachunek bankowy Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl podanego w serwisie DuzeJestPiekne.pl,
b. Płatność przy odbiorze przesyłki w przypadku przesyłki pobraniowej.

c. Gotówką w siedzibie firmy w przypadku odbioru osobistego – do rąk pracownika Działu Obsługi Klienta DuzeJestPiekne.pl w dni robocze, po koniecznym wcześniejszym umówieniu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl nie ponosi kosztów jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich obsługujących daną formę płatności, w szczególności opłat bankowych za dokonanie przelewu lub opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego. Koszty te nie są uwzględnione w podsumowaniu zamówienia.
3. W przypadku braku płatności za złożone zamówienie z wybraną formą płatności z góry, przez okres 7 dni od momentu jego złożenia, zamówienie takie jest anulowane.

§8. Dostawa zamówionych towarów
1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym DuzeJestPiekne.pl wysyłane są do adresatów w całym kraju. 
2. Dostępne są następujące formy dostawy:
a. Przesyłka kurierska.
b. Przesyłka priorytetowa, realizowana przez Pocztę Polską
c. Odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu się.
3. Po wysłaniu przesyłki z zamówieniem, Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl nie ma wpływu na datę i godzinę doręczenia przesyłki do adresata. Przesyłki pocztowe doręczane są w dniach i godzinach pracy listonoszy – od godz. 8.00 do18.00. 
4. Szczegółowe warunki dostawy oraz ceny dostawy podane są w serwisie http://www.DuzeJestPiekne.pl.
5. Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w zamówieniu i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia. 
6. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia wyłącznie poprzez wskazaną przez siebie formę dostawy, w szczególności w przypadkach dużej kwoty zamówienia lub przesyłania towarów wymagających specjalnych warunków transportu. W każdym takim przypadku Klient ma prawo zrezygnowania z zamówienia.
7. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności listonosza. Jeżeli przesyłka nie zawiera produktu wskazanego w zamówieniu lub jest on uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien wypełnić druk reklamacyjny będący w posiadaniu listonosza. Zawsze przy odbiorze przesyłki w obecności pracownika poczty polskiej/kuriera należy zwrócić uwagę na opakowanie, czy nie ma śladów otwierania, rozrywania. O sytuacji tej należy również poinformować Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl wysyłając email na adres sklep@DuzeJestPiekne.pl lub telefonicznie – pod numerem+48602251874. W przypadku zwrotu nieodebranej w terminie przesyłki z opłaconym zamówieniem, kosztami przesyłki do adresata oraz przesyłki zwrotnej zostaje obciążona osoba składająca zamówienie.
8. Czas oczekiwania na przesyłkę to suma czasu potrzebnego od złożenia zamówienia na jego skompletowanie oraz czasu dostawy przesyłki. Czas skompletowania zamówienia dla danego towaru jest każdorazowo podany w opisie tego towaru.
9. Zarówno czas realizacji zamówienia, jak i czas dostawy, podane są w dniach roboczych.
10. W przypadku nieotrzymania przesyłki z zamówieniem przez 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ze Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl informacji o wysyłce, Klient powinien poinformować o tym obsługę sklepu wysyłając email na adres sklep@ DuzeJestPiekne.pl lub telefonicznie – pod numerem +48602251874.Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl wszczyna w takiej sytuacji procedurę reklamacyjną, co równoznaczne jest z uznaniem takiej przesyłki za zaginioną. W takiej sytuacji czas dostawy przesyłki ulega wydłużeniu o czas potrzebny Poczcie Polskiej na rozpatrzenie reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji,Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl ponownie wysyła zamówienie do Klienta.
11. W przypadku niemożności dostarczenia Klientowi przesyłki z zamówieniem z powodu podania przez Klienta błędnego adresu doręczenia, co skutkuje zwrotem przesyłki do Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl. Klient pokrywa koszt ponownej wysyłki oraz koszt zwrotu przesyłki do nadawcy. W przypadku rezygnacji Klienta z ponownego doręczenia, kwota zwracanych Klientowi środków z tytułu odstąpienia od umowy jest pomniejszana o ww. koszty.

§9. Reklamacje i zwroty zakupionych towarów
1. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego produktu, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub jakiekolwiek uszkodzenia, powinien powiadomić o tym sklep DuzeJestPiekne.pl, następnie odesłać go na swój koszt, na adres Sklepu Internetowego  DuzeJestPiekne.pl  podanego w serwisie www.DuzeJestPiekne.pl. Do odesłanego produktu koniecznie należy dołączyć paragon oraz pisemny opis wady,a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności listonosza i podpisany przez niego.
2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.
4. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie (formularz zwrotu). Przykładowy formularz zwrotu dostępny jest tutaj: http://duzejestpiekne.pl/zwrot.pdf .
5. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien powiadomić o tym sklep DuzeJestPiekne.pl i odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt. Przesyłek niezapowiedzianych oraz pobraniowych nie odbieramy.
6. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania), z nienaruszoną metką oraz oryginalnie zapakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. 
7. Do zwracanego towaru koniecznie należy dołączyć paragon oraz formularz zwrotu.
8. W przypadku zwrotu wszystkich towarów z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zwróci Klientowi wartość zwróconych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu -zgodnie z ceną gratisu na stronie internetowej Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl.

9. Wymiany możliwe tylko i wyłącznie za zgodą sprzedającego. Wszelkie opłaty za przesyłki ponosi kupujący. Towar należy odesłać na wskazany przez sprzedającego adres, towar z metkami, w nienaruszonym stanie, nieużywany.

§10. Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
3. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, które Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
4. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta do Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl treści o charakterze bezprawnym.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu http://www. DuzeJestPiekne.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.
6. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym http://www. DuzeJestPiekne.pl. Zamówienia otrzymane przez Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl przed umieszczeniem nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym DuzeJestPiekne.pl będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu otrzymania przez Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zamówienia.

 

Regulamin

Ważny do dnia 2014-12-24

§1. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy zdnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144poz. 1204 z późn. zm.) przez DuzeJestPiekne.pl.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

§2. Informacje o podmiocie prowadzącym Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl
1. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl prowadzony jest przez firmę:
 P.P.H.U. Vanessa-plus Halina Jakutowicz z siedzibą w Warszawie, 01-496, przy ul.Rodła 1/2, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 527-015-54-71.
2. W przypadku gdy Regulamin wskazuje na prawa lub obowiązki Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl rozumie się przez to prawa i obowiązki firmy P.P.H.U. Vanessa-plus Halina Jakutowicz.
3. Korespondencję elektroniczną skierowaną do Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl można wysyłać na adres poczty elektronicznej email: sklep@ DuzeJestPiekne.pl

§3. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia
1. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl świadczy usługi polegające na sprzedaży odzieży za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu serwisu http://www. DuzeJestPiekne.pl(„Usługi”).
2. Podstawowym warunkiem skorzystania z Usług jest posiadanie urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z serwisu http://www. DuzeJestPiekne.pl.

§4. Składanie zamówienia
1. Aby dokonać zakupu towaru w Sklepie Internetowym DuzeJestPiekne.pl konieczne jest złożenie zamówienia przy użyciu serwisu http://www. DuzeJestPiekne.pl. Złożenie zamówienia polega w szczególności na:
a. wskazaniu rodzaju i ilości zamawianego towaru, 
b. podaniu danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności pełnych danych adresowych i kontaktowych w tym adresu email,
c. wybranie sposobu płatności,
d. wybranie sposobu dostarczenia towaru.
2. Klient składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
3. potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zamówienia dokonywane jest poprzez wysłanie do Klienta emaila z adresu sklep@DuzeJestPiekne.pl

§5. Realizacja zamówienia
1. Z zastrzeżeniem ust. 7 rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl prawidłowo złożonego zamówienia. 
2. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego zamówienia Klient jest o tym fakcie informowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych, w emailu wysłanym do Klienta z adresu sklep@DuzeJestPiekne.pl lub telefonicznie. W takim przypadku Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia. 
3. Z zastrzeżeniem ust. 5 wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl informacji o dokonaniu płatności za towar oraz skompletowaniu zamówienia. W przypadku gdy jedno zamówienie zawiera więcej niż jeden towar, termin wysyłki liczony będzie zgodnie z opisem towaru,którego termin wysyłki jest najdłuższy. 
4. Informacja o dokonaniu płatności za towar otrzymywana jest w przypadku płatności na rachunek bankowy poprzez uznanie rachunku bankowego Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl wskazanego w serwisie DuzeJestPiekne.pl.
5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem wysyłka towaru następuje niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia. W przypadku gdy jedno zamówienie zawiera więcej niż jeden towar, termin wysyłki liczony będzie zgodnie z opisem towaru, którego termin wysyłki jest najdłuższy. 
6. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w zamówieniu. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9-17.
7. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
1. otrzymania po wysłaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia emaila zwrotnego z informacją, iż email potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
2. otrzymaniu nieprawidłowo złożonego zamówienia,
3. otrzymaniu zamówienia, którego dane wskazują na fakt, iż zawarte w nim informacje są nieprawdziwe lub zamówienie zostało złożone dla pozoru lub pod wpływem błędu,
4. braku możliwości kontaktu z Klientem w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w ust. 6,
5. jeśli Klient dokonał wyboru jednej z form płatności, o których mowa w ust.4, nie otrzymania przez Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl informacji o dokonaniu płatności, w sposób, o którym mowa w ust. 4 w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia,
6. jeśli Klient dokonał wyboru płatności za pobraniem i nie odebrał przesyłki od listonosza lub kuriera.
8. Klient może wycofać złożone zamówienie przez wysłanie emaila na adres sklep@DuzeJestPiekne.pllub kontakt pod numerem +48693353066. Anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy w chwili otrzymania emaila towar nie został wysłany do Klienta.
9. W każdym przypadku, gdy Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl nie realizuje zamówienia a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 10 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
10. Klient jest każdorazowo informowany o wysyłce zamówienia emailem wysłanym przez Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl.

§6. Ceny i rachunki
1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym DuzeJestPiekne.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Do ceny zamawianych towarów doliczane są koszty przesyłki. W każdym zamówieniu, przed jego wysłaniem znajduje się informacja o całkowitej kwocie jaką Klient zobowiązany jest zapłacić z tytułu zakupu i dostarczenia towaru.
3. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
4. Zmiana ceny towaru nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do sklepu internetowego DuzeJestPiekne.pl przed zmianą ceny w serwisie internetowym DuzeJestPiekne.pl.
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon.
6. Paragon jest dostarczany Klientowi wraz z zamówionym towarem.

§7. Płatności
1. Płatności za złożone zamówienia mogą być dokonywane w następujących formach:
a. Poprzez wpłatę na rachunek bankowy Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl podanego w serwisie DuzeJestPiekne.pl,
b. Płatność przy odbiorze przesyłki w przypadku przesyłki pobraniowej.

c. Gotówką w siedzibie firmy w przypadku odbioru osobistego – do rąk pracownika Działu Obsługi Klienta DuzeJestPiekne.pl w dni robocze, po koniecznym wcześniejszym umówieniu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl nie ponosi kosztów jakie Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz podmiotów trzecich obsługujących daną formę płatności, w szczególności opłat bankowych za dokonanie przelewu lub opłat pocztowych za dokonanie przekazu pieniężnego. Koszty te nie są uwzględnione w podsumowaniu zamówienia.
3. W przypadku braku płatności za złożone zamówienie z wybraną formą płatności z góry, przez okres 7 dni od momentu jego złożenia, zamówienie takie jest anulowane.

§8. Dostawa zamówionych towarów
1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym DuzeJestPiekne.pl wysyłane są do adresatów w całym kraju. 
2. Dostępne są następujące formy dostawy:
a. Przesyłka kurierska.
b. Przesyłka priorytetowa, realizowana przez Pocztę Polską
c. Odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu się.
3. Po wysłaniu przesyłki z zamówieniem, Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl nie ma wpływu na datę i godzinę doręczenia przesyłki do adresata. Przesyłki pocztowe doręczane są w dniach i godzinach pracy listonoszy – od godz. 8.00 do18.00. 
4. Szczegółowe warunki dostawy oraz ceny dostawy podane są w serwisie http://www.DuzeJestPiekne.pl.
5. Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w zamówieniu i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia. 
6. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia wyłącznie poprzez wskazaną przez siebie formę dostawy, w szczególności w przypadkach dużej kwoty zamówienia lub przesyłania towarów wymagających specjalnych warunków transportu. W każdym takim przypadku Klient ma prawo zrezygnowania z zamówienia.
7. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności listonosza. Jeżeli przesyłka nie zawiera produktu wskazanego w zamówieniu lub jest on uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien wypełnić druk reklamacyjny będący w posiadaniu listonosza. Zawsze przy odbiorze przesyłki w obecności pracownika poczty polskiej/kuriera należy zwrócić uwagę na opakowanie, czy nie ma śladów otwierania, rozrywania. O sytuacji tej należy również poinformować Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl wysyłając email na adres sklep@DuzeJestPiekne.pl lub telefonicznie – pod numerem+48693353066. W przypadku zwrotu nieodebranej w terminie przesyłki z opłaconym zamówieniem, kosztami przesyłki do adresata oraz przesyłki zwrotnej zostaje obciążona osoba składająca zamówienie.
8. Czas oczekiwania na przesyłkę to suma czasu potrzebnego od złożenia zamówienia na jego skompletowanie oraz czasu dostawy przesyłki. Czas skompletowania zamówienia dla danego towaru jest każdorazowo podany w opisie tego towaru.
9. Zarówno czas realizacji zamówienia, jak i czas dostawy, podane są w dniach roboczych.
10. W przypadku nieotrzymania przesyłki z zamówieniem przez 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ze Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl informacji o wysyłce, Klient powinien poinformować o tym obsługę sklepu wysyłając email na adres sklep@ DuzeJestPiekne.pl lub telefonicznie – pod numerem +48693353066.Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl wszczyna w takiej sytuacji procedurę reklamacyjną, co równoznaczne jest z uznaniem takiej przesyłki za zaginioną. W takiej sytuacji czas dostawy przesyłki ulega wydłużeniu o czas potrzebny Poczcie Polskiej na rozpatrzenie reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji,Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl ponownie wysyła zamówienie do Klienta.
11. W przypadku niemożności dostarczenia Klientowi przesyłki z zamówieniem z powodu podania przez Klienta błędnego adresu doręczenia, co skutkuje zwrotem przesyłki do Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl. Klient pokrywa koszt ponownej wysyłki oraz koszt zwrotu przesyłki do nadawcy. W przypadku rezygnacji Klienta z ponownego doręczenia, kwota zwracanych Klientowi środków z tytułu odstąpienia od umowy jest pomniejszana o ww. koszty.

§9. Reklamacje i zwroty zakupionych towarów
1. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego produktu, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub jakiekolwiek uszkodzenia, powinien powiadomić o tym sklep DuzeJestPiekne.pl, następnie odesłać go na swój koszt, na adres Sklepu Internetowego  DuzeJestPiekne.pl  podanego w serwisie www.DuzeJestPiekne.pl. Do odesłanego produktu koniecznie należy dołączyć paragon oraz pisemny opis wady,a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności listonosza i podpisany przez niego.
2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.
4. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”Klient może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie.
5. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien powiadomić o tym sklep DuzeJestPiekne.pl i odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt.
6. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania), z nienaruszoną metką oraz oryginalnie zapakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. 
7. Do zwracanego towaru koniecznie należy dołączyć paragon.
8. W przypadku zwrotu wszystkich towarów z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zwróci Klientowi wartość zwróconych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu -zgodnie z ceną gratisu na stronie internetowej Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl.

9. Wymiany możliwe tylko i wyłącznie za zgodą sprzedającego. Wszelkie opłaty za przesyłki ponosi kupujący. Towar należy odesłać na wskazany przez sprzedającego adres, towar z metkami, w nienaruszonym stanie, nieużywany.

§10. Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
3. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, które Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
4. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta do Sklepu Internetowego DuzeJestPiekne.pl treści o charakterze bezprawnym.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu http://www. DuzeJestPiekne.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta.
6. Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym http://www. DuzeJestPiekne.pl. Zamówienia otrzymane przez Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl przed umieszczeniem nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym DuzeJestPiekne.pl będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu otrzymania przez Sklep Internetowy DuzeJestPiekne.pl zamówienia.